Monday, June 29, 2009

Pandangan 4 Mazhab Tentang Kewajipan Penerapan Hudud Ke Atas Kafir Dzimmi (Siri 2- Hirabah(Lanun/ Perompak) )
Mazhab Syafie

Jika seseorang melakukan kegiatan ini secara sendiri, atau wanita, atau tanpa senjata...maka ianya bukan dikategorikan sebagai Qathu Thariq, ataupun sebagainya, juga tidak termasuka dalam kategori ini, jika yang melakukan itu terdiri dari kafir harbi, atau muâahid, kanak-kanak, oran gila, penipu dan perampas, walhal sudah diketahui bahawa keIslaman bukan syaratnya. [ Iqnaâ Syarbini, ms 540]*

Asal Hukuman hudud untuk qathu thariq adalah ayat Al-Quran Al-Maidah: 33 (Sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya) Qathu Thariq ini adalah aktiviti keluar untuk mengambil harta atau bunuh atau untuk mengancam, yang mana terfokus kepada aktiviti yang mempunyai kekuatan dan terpencil dari perbatasan negara (lanun), dikatakan lanun jika di anggotai 2 orang lelaki, tidak kepada seorang lelaki atau 2 orang wanita sahaja, Lanun ini kenakan hukuman jika mereka mabuk, zimmi, mukhtar (yang sukarela tanpa paksaan) mengancam laluan....[Iqnaâ Syarbini, ms 540] *

Mazhab Hambali

Jika ahli zimmi melakukan rompakan jalanan (qathuu thariq) ataupun bersama orang Islam yang mermerangi daulah, maka adakah gugur akad perjanjian mereka? Dalam kes ini ada 2 pendapat ;
a) jika kita katakan bahawa gugur perjanjian mereka maka mereka halal darah dan harta mereka dalam semua keadaan
b) Jika kita katakan bahawa tidak gugur perjanjian mereka maka hukuman kita tehadap mereka sebagaimana hukuman orang Islam. [ Al-Mughni X : 319]

Mazhab Maliki

Saya bertanya Kenapa Imam Malik menghukum hudud orang Kristian bila mereka mencuri tetapi tidak dikenakan hudud bila mereka berzina, Dia menjawab : Kerana Pencurian dan Hirabah kesalahan yang serius di dunia. [Al-Mudawwanah Al-Kubra, 4:414

Mazhab Hanafi


Imam Abu Hanifah berkata, Had wajib dikenakan ke atas kaum muslimin, kafir zimmi bila mereka melakukan qat’u thariq (hirabah) tetapi tidak kepada mustaâmin [ Al-Mabsuth 9:178]

* Iqna ada dua kitab
1) Iqnaâ fi Halli Lafz Abu Syujaaj, karya Muhamad Syarbini Al Khatib, mazhab Syafie
2) IqnaâSyariffudin Abu Nuja, Mazhab Hambali.

No comments: