Friday, May 29, 2009

KEWAJIPAN PENERAPAN HUKUM HUDUD KE ATAS KAFIR DZIMMI (SIRI 2- SEPUTAR DALIL PEMBAHASAN)

Dalam surah Al Maidah ayat 41 hingga 45 Allah menceritakan betapa kedegilan Orang Yahudi dalam menerima seruan Nabi Musa. Kepada Nabi Musa diturunkan Kitab Taurat yang menjadi Kitab wahyu. Kemudian dalam ayat 46 dan 47, Allah menceritakan kepada Nabi Isa telah diturunkan Injil tetapi diingkari oleh Bani Israel. Seterusnya dalam ayat 48 Surah Al Maidah, Allah mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Rasul yang baginya diwahyukan Al Quran sebagai sumber hukum.

Dan kami telah turunkan kepada mu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenar apa yang sebelumnya iaitu kitab-kitab (yang yang diturunkan sebeklumnya) dan sebagai memansuhkan kitab-kitab yang lain;maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu memgikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkanhttp://www.blogger.com/img/blank.gif kebenaran yang telah datang kepada mu. Untuk tiap-tiap ummat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.Sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya kamu dijadikannya satu ummat(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada mu, maka berlumba-lumbalah membuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukanNya kepada mu, apa yang telah yang kamu perselisihkan itu. (Al Maidah:48)

Di dalam surah 44 dan 45 Allah menyatakan kepada Nabi Musa diturunkan Taurat, dalam ayat 46 dan 47 kepada Nabi Isa diturunkan Injil, maka seterusnya dalam ayat 48 ini dinyatakan kepada Nabi Muhammad diturunkan Al Quran. Yang dimaksudkan dengan “muhaiminan alahi” adalah menundukkan(musyathiran) dan mengusai (mushallithan). Penguasaan Al Quran terhadap kitab-kitab terdahulu menghapus(naskh) syariat-syariat sebelumnya. Dengan kata lain Al Quran membenarkan keberadaan kitab-kitab terdahulu dan sekaligus menasakhnya.

Seterusnya dalam ayat 49 Allah berfirman

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah mengkehendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasiq. (Al Maidah 49)

Asbab An Nuzul bagi ayat ini :

Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi dalam Ad-Dala’il meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Kaab bin Usaid, Abdullah bin Suraya, dan Syasy bin Qais berkata, “Pergilah kalian bersama kami menghadap Muhammad, mudah-mudahan kita dapat memalingkan dia dari agamanya.”

Sesampai di tempat Nabi saw. mereka berkata, “Ya Muhammad, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa kami adalah pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang terhormat, dan pemimpin-pemimpin mereka. Jika kami mengikutimu, niscaya orang-orang Yahudi mengikuti kami dan mereka tidak menyalahi kehendak kami. Antara kami dan mereka ada perselisihan dan kami mengajak mereka untuk memutuskan perkara kepada engkau. Karena itu, berilah keputusan yang memenangkan kami atas mereka dalam perkara ini, niscaya kami akan beriman kepadamu dan membenarkanmu.”

Nabi saw. menolak permintaan mereka. Lalu turunlah QS al-Maidah ayat 49-50. (As-Suyuthi, Ad-Durr al-Mantsur, II/513-512 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990); al-Thabari, Jami’ al-Bayan fî Ta’wil al-Qur’an, IV/614 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992); al-Khazin, Lubab al-Ta’wil wa fî Ma’anî al-Tanzil, II/51-52 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).


Berikutlah sedikit penjelasan berkenaan seputar ayat-ayat yang menjadi asas pembahasan kewajipan penerapan hukum Islam kepada kafir dzimmi. Dalam DNI, PAS menjadikan ayat Al-Maidah 42 sebagai dalil orang bukan Islam tidak wajib dikenakan hudud dan malah diberi pilihan untuk memilih hukum Islam atau hukum kufur. Saya akan jelaskan pandangan para mufassirin bagi ayat-ayat tersebut juga hukum yang digali para fuqaha dan imam mazhab berkenaan hukum ini dari ayat-ayat tersebut.

Thursday, May 28, 2009

KEWAJIPAN PENERAPAN HUKUM HUDUD KE ATAS KAFIR DZIMMI (SIRI 1-PENDAHULUAN)

Isu orang bukan Islam tidak dikenakan hudud telah muncul di Malaysia sejak tahun 2003 apabila Parti Islam Semalaysia (PAS) melancarkan Draf Negara Islam (DNI)setebal 53 muka surat. Ketika melancarkan DNI ini, Tuan Haji Hadi antaranya menyentuh berkenaan hukum hudud kepada bukan Islam.

Isu ini menimbulkan kebingungan kepada ummat Islam di Malaysia. Saya sendiri dulu diajar oleh PAS bahawa orang kafir yang menjwadi warga Negara Islam juga wajib dikenakan hudud. Jika selama ini PAS secara jelas dalam Draf Hudud Kelantan menyatakan hudud wajib ke atas Islam dan bukan Islam, tetapi secara rasminya DNI menidakkan hukum tersebut. Sangat menyedihkan apabila sesetengah ahli PAS, tetap mempertahankan apa saja keputusan ulama' mereka (termasuk bagi kes hudud ini) tetapi masih ada lagi sebilangan orang Islam yang teliti dalam menilai hukum syara’ dan tidak menjadikan ulama’ sebagai standard kebenaran. Golongan inilah yang mengalami kebingungan, tidak tahu bagaimana untuk berhukum.

Dalam Draf Negara Islam(DNI) yang dikeluarkan PAS pada tahun 2003 edisi bahasa melayu cetakan pertama muka surat 27 adalah dinyatakan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perlaksanaan Hukum Hudud, Qisas dan Ta’zir hanya dikenakan ke atas orang Islam sahaja. Penduduk bukan Islam diberi pilihan samada hendak menerima hukum tersebut (hukum Islam) atau Common Law (hukum kufur). Firman Allah swt dalam Al Quran:

Maksudnya: Mereka suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram. Oleh itu kalau mereka datang kepada kamu, maka hukumlah di antara mereka (dengan apa yang yang telah diterangkan oleh Allah) atau berpalinglah dari mereka; dan kalau engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat membahayakan kamu sedikit pun; dan jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka dengan adil; keran sesunguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil.(Al-Maidah 42)

Sekiranya dengan melaksanakan yang tersebut di atas dikatakan PAS tidak adil, maka ketetapan Allah swt dalam ayat ini juga tidak adil. Memberi pilihan kepada orang bukan Islam samada menerima hukum Hudud, Qisas dan Ta’zir atau sebaliknya bukanlah ketentuan yang PAS kepada mereka tetapi ketetapan yang Allah jelas dan nyata. Sebarang pertikaian dalam perkara ini sekali gus mempertikaikan hukum Allah.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Pembaca yang dikasihi,

Kewajipan kafir dzimmi dikenakan hukuman hudud adalah hukum qathie sebagaimana kewajipan solat, puasa, riba’ dan lain-lain hukum qathie yang disampaikan secara tawatur baik dalam Al Quran mahupun Al Hadith. Tindakan PAS terutama Haji Hadi melaungkan di mana-mana hudud tidak dikenakan keatas bukan Islam dan malah mereka menyatakan sesiapa yang mempertikaikan perkara ini sekaligus mempertikai hukum Allah adalah merupakan kecerobohan dalam agama. Penggunaan ayat 42 Surah Al Maidah tersebut jelas salah kaprah kerana ia digunakan pada konteks yang salah. Semua ini akan saya huraikan secara detail dalam siri-siri berikutnya.

Apa yang saya hendak saya pada siri pertama ini, adalah kewajipan kafir dzimmi dikenakan hudud adalah kewajipan yang qathie, bukan khilafiah. Tindakan mana-mana pihak menafikan hukum ini adalah merupakan kecerobohan dalam agama yang wajib dmuhasabah dan ditentang apatah lagi dibawa oleh ulama’ yang memimpin parti Islam. Oleh itu saya minta kepada pembaca sekelian untuk menilai apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan hujah syara’ semata, tiada selainnya. Janganlah ketaatan kepada ulama’ menutup pintu hati kita dalam menilai kebenaran. Kerana Allah mengecam tindakan sedemikian secara keras dalam firmanNYa:

تَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah serta mempertuhankan al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS at-Taubah: 31).

Oleh itu, mari kita mohon kepada Allah agar membuka pintu hati kita dalam memahami penjelasan berikutnya untuk menerima kebenaran sekiranya ia benar. Dan menolak kebathilan jika ia bathil. Kita mohon kepada Allah supaya kita berhukum dengan bersandarkan dalil syar'ie semata. Kita mohon juga kepada Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, agar kita tidak berhukum kerana sekadar ketaatan kepada pemimpin kita, atau kepercayaan kepada ulama' tertentu melainkan semata atas kebenaran dalil Mu, ya Allah. Ameen,

KAABA BAR DI MANHATTAN NEW YORK

AMACAM, TAK TERCABAR KE? BAR YANG DIREKABENTUK PERSIS KAABAH DI MASJIDIL HARAM DINAMAKAN KAABA BAR DI TENGAH MANHATTAN NEW, YORK.

SAYA DAH BAGI TAHU BANYAK KALI, KITA PERLUKAN KHILAFAH.
Wednesday, May 27, 2009

MENYATAKAN ISTERI TIDAK CANTIK BOLEH DIKENAKAN TINDAKAN UNDANG-UNDANG

INILAH KEKUFURAN, SEMUANYA JADI SERBA SALAH. KITA ORANG ISLAM KALAU TAK MAHU JADIKAN ISLAM SEBAGAI CARA FIKIR KITA, HALAL DAN HARAM SEBAGAI ASAS TINDAKAN KITA, MEMANG KITA AKAN JADI BODOH WALAUPUN BERPELAJARAN TINGGI. INI SALAH SATU BUKTINYA.

Telling your wife she's not pretty may soon be an offence
By MUGUNTAN VANARKOTA KINABALU: A husband telling his wife that she is no longer pretty in an attempt to humiliate her can be classified as an emotional violence offence if amendments are made to the Domestic Violence Act (DVA)1994.

The plan is to amend the DVA for the inclusion of a clause on emotional violence against women.

Currently, they are only protected only against physical abuse, Women's Development Department director-general Datuk Dr Noorul Ainur Mohd Nur said.

She said on Wednesday that the aim for proposing the amendment was to safeguard women both physically and emotionally.

Dr Noorul said emotional violence was a form of abuse that would deeply scar a woman and lower their self-esteem, dignity and self-confidence.

“It could be a case where her husband tells his wife she is ugly or humiliates her until she feels emotionally pressured,” she told reporters at the end of a seminar on how to curb violence against women at Wisma Wanita here.

She added they were in the process of bringing the proposed amendments to Parliament.

State Community development and Consumer Affairs Minister Datuk Azizah Mohd Dun closed the seminar organised by Sabah Women’s Affairs Department.

Azizah, in her speech, said that there was a need for the law to protect emotional violence against women.

Azizah said there were a total of 99 cases of violence against women in Sabah in the first quarter of 2009 compared to 220 cases during the same period last year which was reported to the police.

Monday, May 25, 2009

Cerita Dulu-dulu

Salam...

Cuaca pagi ni agak mendung, sedikit dingin. Saya suka hari Isnin, bersemangat pergi kerja.
Saya sampai di pejabat seperi biasa pukul 7.30 pagi. Cantik suasana pagi. Tiba-tiba ia mengingatkan saya suasana pagi ketika bersekolah menengah dulu. Sekolah saya terletak di atas bukit, pemandangannya memang cantik. Kami perlu mengosongkan asrama seawal 6.50 pagi dan pergi ke perhimpunan harian. Yelah sekolah Berasrama Penuh, tetiap pagi ada assembly. Kelas bermula 7.20 pagi dan tamat 1.50 petang. Itulah rutin kehidupan saya sehinggalah saya meninggalkan zaman sekolah 12 tahun dulu tapi rasa seperti masih lagi segar dalam ingatan saya. 5 tahun tinggal di asrama, banyak mengajar saya baik dan buruk.

Semasa awal masuk ke IPT, saya tersentap dengan satu kenyataan seorang kawan dari Maahad. Dia kata pelajar dari Boarding School ni adalah anak emas kerajaan, pemikirannya dah dibentuk oleh kerajaan. Pada mulanya saya seperti tak boleh menerima, tapi akhirnya saya akur itulah hakikatnya. Betapa pelajar-pelajar di Sekolah Berasrama Penuh(SBP) telah dibentuk dengan pemikiran yang benar-benar dikehendaki oleh Kementerian Pelajaran. Kalau nak tengok kejayaan model pendidikan KPM, melawatlah SBP. Mungkin sebab itu semasa di IPT kami senang kamceng sesama SBP berbanding dengan yang lain.

Dahulu saya tak sedar, cuma telah lebih dewasa baru saya perasan. Berbeza saya yang terus masuk ke SBP sejak Form 1, adik-adik saya masuk dahulu ke Maahad sebelum menyambungnya ke MRSM dsbnya semasa di tingkatan 4. Mereka pandai menjaga aurat dan paling ketara bacaan Al Quran mereka baik. Senang kata memang berbeza sangat antara Produk SBP dengan sekolah agama. Mereka mempunyai kesedaran Islam yang lebih baik berbanding saya. Sedangkan saya pada zaman sekolah lebih sibuk dengan sukan, muzik dll. Tergelak saya bila teringat, dulu saya tak dengar radio Melayu, Era dll, yang kami dengar HItz FM, Mixed FM. Lagu melayu lagilah tak layan, yang dijamkan Metallica, Silverchair, Butterfingers dan paling masyuk pastilah Nirvana. Joget lambak pun ada ketika Pengetua sendiri menyanyikan irama 60an. Jika di tempat lain, petang-petang orang main bola atau badminton, tapi di SBP kita lebih suka main ragbi, hoki dan kriket. Saya tak pandai main hoki dan kriket, tapi saya suka ragbi. Itulah suasana di SBP. Pendedahan tentang bab agama sangatlah kurang. Kami memang diwajibkan solat di surau, tetapi pengisiannya kurang. Biasanya yang ada Gash, tapi cerita tak lebih dari Islam yang disempitkan. Qiamullallail ada tapi tanpa fikrah Islam yang jelas kami sekadar menggabungkan dua unsur yang bertentangan. Ketika siangnya berseluar pendek di atas padang malamnya sujud kepada tuhan.

Apakah kami jahil? Tidak. Tetapi kami tidak ada kesedaran. Saya masih ingat semasa latihan ragbi. Coach Ragbi mengungatkan jangan mengada-ngada nak pakai trek suit, ini bukan sekolah agama tapi dosa korang tanggung sendiri. Apabila saya ingat balik betapa kurang ajar coach tersebut pada agamanya. tetapi pada masa tersebut, kami menyambutnya dengan gelak ketawa. semua orang tahu menutup aurat tu wajib, tetapi masih tiada kesedaran atau lebih tepat ketaqwaan.

Saya masih ingat golongan ustaz-ustaz dan guru-guru yang mempunyai kesedaran Islam, dianggap guru-guru berhaluan kiri. sampai ada yang tak sanggup mengajar di sekolah itu. Kasihan mereka.

Apa pun, saya hormat cikgu-cikgu yang mengajar dengan penuh komitmen. Belajar sikit pun leh score, kerana cikgu-cikgu cukup membantu dan menerangkan. Senangkata, spoon feed. Terima kasih cikgu. Apa pun kenangan 5 tahun bersekolah memang menarik. Mujur Alhamdulillah saya ada kawan-kawan yang tak jemu mengajak saya datang ke usrah dan halaqah. Sampai sekarang saya dapat melihat dunia dengan kacamata Islam.

Saturday, May 23, 2009

AKALNYA DI HEMPEDU

Mahu bicara dulu-dulu,
Memikir guna hempedu bikin akal jadi pahit,
Agar rasa ikut bergayut layut.

Semilir merayap tak tahu arah tuju,
Sampai otak kanker jumud,
Tiada guna fikir, tapi guna rasa,
Guna cerita dulu-dulu,
Guna tipu daya,
Guna makar tohmah,
Guna taksub bertuhan manusia.

Gambar tok di dinding, di papan bil,
Sampai aku jadi bingung,
Mahu juang atau dungu?
Bodoh sombong jalan mu.

Aku takkan lelah apalagi mengalah,
Dengan bina insan taksub mu,
Kalau jauh sudah lari mu,
Mari pulang ke tempat asalmu.

Thursday, May 21, 2009

PAX AMERICANA : BERAPA RAMAI ORANG ISLAM YANG TAHU?Saya telah membaca tentang PAX AMERICANA sejak beberapa tahun lepas. Saya ceritakan juga tentang PAX AMERICANA dalam halaqah, seminar mahupun dalam perbualan kepada teman-teman. Bahawa Amerika Syarikat sedang berusaha untuk mengekalkan hagemoninya melalui PAX AMERICANA. Tahukah saudara-saudara tentang PAX AMERICANA?

Saya terpanggil untuk membicarakannya semula kerana akhir-akhir ini Senat US dan Barrack Obama melaungkannya dengan hebat dan membincangkannya bersama pemimpin-pemimpin dunia terutama dunia Arab. Apakah saudara-saudara sedar?

Dalam lawatan bertemu pemimpin-pemimpin Arab baru baru ini, seingat saya antaranya Pemimpin Bahrian dan terbaru semalam Arab Saudi, sekali lagi Obama melaungkan idea Pax Americana walaupun tak secara terus terang. Tetapi ia telah difahami oleh Pemimpin Israel, Benjamin Netayahu, yang turut menyuarakan kebimbangannya tentang idea PAX AMERICANA.

Saya tidak sempat untuk membahaskan idea PAX AMERICANA di sini sekarang. Secara mudahnya ia adalah perancangan US untuk menguasai dunia secara langsung. Maksudnya negara-negara di dunia semua bersatu di bawah PAX AMERICANA sebagai ketuanya. Dalam analisanya ia perlu dilakukan sebelum 2040 paling lewat dan patut berjaya mula 2020. Antara analisa US dalam Mapping The Global Future (Memetakan Masa Depan Dunia) yang dikeluarkan pada 2005, menjelang 2020 Islam adalah kuasa besar yang akan muncul dengan kesatuan yang secara spesifik disebut Chaliphate (khilafah). Antara kuasa lain yang mungkin muncul adalah China dan India. Dan antara yang dijangka US, Khilafah akan mempunyai hubungan yang baik dengan China dan mampu menguasai India.

Saya tak sempat nak tulis panjang. Saya hanya sekadar menulis mengikut apa yang ingat dikepala. Nak tahu lagi? Google lah 'Pax Americana', 'Mapping The Global Future', 'RAND Report' , saudara akan dapat melihat serba sedikit perancangan US untuk menjajah dunia secara langsung. Saya percaya Perang Dunia Ketiga jika berlaku adalah antara Khilafah dengan Amarika Syarikat. Semoga kita pada masa itu tergolong dalam barisan mujahid yang mengejar syahid.

Monday, May 18, 2009

ORANG KAFIR DZIMMI TAK KENA HUDUD?

ORANG KAFIR DZIMMI DIBERI PILIHAN HUKUMAN ISLAM ATAU HUKUM CIVIL.

AL-QURAN MANA YANG DIRUJUK?
NABI MANA YANG BAWA PETUNJUK?
MUJTHAHID MANA PUNYA IJTIHAD?


JANGANLAH KITA MENGUBAH-UBAH AGAMA DEMI UNTUK MENDAPATKAN UNDI MEREKA.

Friday, May 15, 2009

SERANGAN KE ATAS LEMBAH SWAT : TENTERA ISLAM SENDIRI MENJADI ALAT AMERIKA MEMERANGI SAUDARA SEAQIDAH DENGAN MEREKASalam Perjuangan,

Dalam keterbatasan masa ini, saya menyeru semua Gerakan Islam tidak mengira PAS, JIM, Hizbut Tahrir, ABIM, Tabligh, Salafi, PKS, Ikhwanul Muslimin, Gerakan-gerakan Jihad untuk sama-sama kita memperjuangkan nasib saudara kita di Lembah Swat, 160km dari Islamabad. Ramai juga yang bertanya kepada saya apa yang terjadi di sana, tetapi dalam masa yang singkat ini suka untuk saya ceritakan bahawa Amerika Syarikat telah mengerahkan tentera Pakistan untuk menghancurkan pejuang-pejuang Taliban yang bertapak kukuh di wilayah autonomi tersebut. Ia bermula apabila Talibah mengisytiharkan penerapan syariah di wilayah tersebut sejak 16 Februari 2009. Ada sumber yang menyatakan Taliban malah mengiystiharkan khilafah di wilayah tersebut. Maka Amerika Syarikat serta-merta mengarahkan Pakistan mengerahkan tenteranya untuk menghapuskan Taliban.Lembah Swat adalah kawasan yang sangat cantik di Pergunungan Hindu Kush. Ia dihuni kira-kira 500 000 penduduk, telah mendapat autonomi sejak tahun 2001. Hari ini penduduknya menjadi pelarian akibat serangan dari tentera Pakistan yang beraqidah sama dengan mereka, solat yang sama, tuhan yang sama dan menyambut hari raya yang sama. Sungguh menyedihkan apabila orang Islam digunakan untuk membunuh sesama Islam dan pemimpin-pemimpin ummat Islam tidak berbuat apa-apa. Celakalah golongan begini.

KITA TERDESAK MEMERLUKAN SANG KHILAFAH YANG AKAN MENGISYTIHARKAN JIHAD KE ATAS SEGALA KEKUFURAN INI.

Berikut saya kepilkan seruan yang dikeluarkan oleh Jurucakap Hizbut Tahrir Pakistan berkenaan isu ini.

ALLAHUAKBAR!
ALLAHUAKBAR!
ALLAHUAKBAR!


---------------------------------------------------------------------------------------

Hizb ut-Tahrir Wilayah Pakistan campaigns to stop America’s war which makes Muslims fight Muslims


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

The Media Office in Pakistan

PRESS ANNOUNCEMENT

Date: 19th Jama'di al-Awwal 1430 AH / 14th May 2009 CE

No: PR09020

Hizb ut-Tahrir Wilayah Pakistan campaigns to stop America's war which makes Muslims fight Muslims

Hizb ut-Tahrir Wilayah Pakistan has launched a campaign against the government's creation of a wasteful civil war in Pakistan, to secure America's occupation in Afghanistan. On the one hand the Muslims are losing on all fronts, they are losing their soldiers in dozens, their mujahideen in hundreds, their women, children and elderly are suffering, their homes and their livelihood are being destroyed. Whilst on the other hand, America benefits by engaging the seventh largest army in the world within its own borders and diverting the guns of the mujahideen from the crusaders and on to their own Muslim brothers. Especially at a time, where America's cowardly forces are failing in their crusade, America's capitalist economy is collapsing despite frantic efforts, America's true ugly face of colonialist hegemony has become despised by even its allies, Hizb ut-Tahrir denounces the government's attempt to rescue America at the cost of the Muslims.

Hizb ut-Tahrir Wilayah Pakistan has initiated a huge nationwide campaign of public mobilization, protests, bayyans (public addresses) and leaflets, to stop America's war. This escalating campaign is an open invitation for the masses in general, and the political parties and the ulema in particular, to raise their voice against this heinous crime against the Muslims and Islam.

Hizb ut-Tahrir Wilayah Pakistan demands that:

1. America's war is immediately stopped and our sons in the Pakistan Army are no longer used as fuel for Obama's failing crusade.

2. All American presence, military, political and intelligence, is uprooted from the country for it is the cause of the continuous turmoil and chaos that the country has faced since America launched its crusade.

3. The army must disobey those treacherous commanders who order them to kill their brothers, and give the Nussrah to Hizb ut-Tahrir to establish the Khilafah and liberate Afghanistan from the American occupation as well as Kashmir from the polytheist state of Hindus.Naveed Butt

The Official Spokesman of Hizb ut-Tahrir in Pakistan

Tuesday, May 12, 2009

ULAMA ATAU PROFESSIONAL : ADAKAH KITA MAHU KEMBALI KE ZAMAN GELAP EROPAH?Reformation yang berlaku di Eropah pada abad ke 14 adalah disebabkan pertelingkahan antara golongan agama dengan golongan pemilik modal. Golongan pemilik modal merasakan golongan agama telah menguasai Negara dengan menjalankan pemerintahan teokrasi(pemerintahan keagamaan). Akibat dari permasalahan ini, mereka mengambil jalan tengah(moderate) dengan memisahkan agama dengan politik (sekularisme). Golongan agama tidak lagi dibenarkan mencampuri urusan politik tetapi diserahkan kepada golongan pemilik modal yang dianggap professional. Maka sebagai reaksi kepada penentangan system teokrasi yang yang diamalkan selama ini, mereka bahkan mencedok system demokrasi (kerajaan rakyat) yang diciptakan Plato sejak sebelum masehi. Sejak itu mereka keluar dari zaman gelap(dark ages) dan bermula kebangkitan di Eropah.

Sedangkan Islam pada zaman tersebut sedang berada di tingkat keilmuan dan ketamdunan yang sangat tinggi. Dalam Islam tidak timbul soal teokrasi atau demokrasi, tidak timbul persoalan pemimpin itu mesti golongan ulama’ atau professional. Ini adalah permasalahan agama kristian yang tidak ada kene mengena dengan agama Islam.
Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, sesame manusia dan dirinya sendiri. Oleh itu tidak timbul persoalan teologi sebagaimana yang terjadi terhadap agama Kristian di Eropah. Apa yang terjadi, polisi pendidikan dan suasana keislaman telah melahirkan manusia-manusia yang faqih agama dan memahami persoalan politik dan teknologi. Itulah produk system Islam.

Berbeza dengan system kapitalisme hari ini, wujud 2 golongan yang saling berbeza, golongan agama dan golongan professional. Golongan agamanya kurang memahami politik dan teknologi sedangkan teknokratnya lemas dalam lautan sekularisme. Mana-mana gerakan Islam yang tidak serius dalam pentarbiahannya akan juga terperangkap dalam persoalan ini, kecuali gerakan Islam yang dapat memutuskan bahaya sekularisme dari pemikiran ahlinya. Saya bersetuju dengan pandangan Dr Asri dalam tulisan beliau pada Mingguan Malaysia yang lepas yang mana beliau menyatakan persoalannya bukan ulama’ atau professional, tetapi iltizam seseorang pemimpin untuk melaksanakan Islam.

Saya berpendirian, mana-mana usaha atau tindakan melebarkan jurang kapasiti ulama’ dan professional adalah satu rijal dalam agama yang mesti dihapuskan. Jika tidak kita sekadar membawa Islam kembali ke zaman gelap Eropah. Oleh itu supaya kita tidak termasuk dalam perangkap sekularisme ini- golongan agama yang jahil politik/teknologi atau golongan profesional yang jahil Islam- saya mengajak saudara pembaca untuk belajar bersama Hizbut Tahrir yang mana pentarbiahannya akan mengapuskan benih dan ranting sekularisme sama sekali dari pemikiran kita. Tak percaya? Cubalah!

Monday, May 11, 2009

Tabik Spring untuk P. Uthayakumar: Masuklah Agama Islam

Hari demi hari dirasakan berlalu cukup pantas. Banyak urusan yang masih belum selesai sudah datang pula perkara lain yang perlu difikirkan. Terkadang sampai saya tidak sempat mengikut perkembangan politik tempatan dan juga antarabangsa apatah lagi perkembangan krisis ekonomi dunia.

Belum lagi hilang kesedihan mendengar berita dari Lembah Ferghana, kita dikejutkan pula dengan pembantaian ummat Islam di Lembah Swat. Ia mengingatkan saya persis kepada tragedy di Hama, Syria suatu masa dulu. Jika bercerita tentang tentang perkembangan politik tempatan, pastinya apa yang berlaku di Dewan Undangan Negari Perak masih merupakan topik hangat terutama bagi rakan-rakan dari Pakatan Rakyat. Barisan Nasional tidak habis-habis memainkan isu durhaka kepada sultan bagi mempertahankan tindakannya. Manakala Pakatan Rakyat menjunjung tinggi undang-undang sekular sebagai asas tindakan mereka. Sampai sekarang belum ada yang bercakap bahawa tindakan mereka adalah atas asas hukum syara’. Yelah…. Tuan Speaker pun beragama Hindu.

Akhbar-akhbar arus perdana tidak habis-habis menyiarkan krisis kepimpinan dalam PAS. Sebenarnya bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan kepimpinan PAS, perdebatan antara Professional atau ulama’ adalah isu yang telah lama wujud cuma tidak diperbesarkan. Malah semasa PAS menawan Kelantan dahulu, ada pihak yang mempertikaikan kemampuan TG Nik Aziz sebagai MB. Krisis kembali lagi pada PRU yang lepas, dimana ramai ustaz-ustaz yang mempunyai pengaruh dalam masyrakat tidak terpilih sebagai calon tetapi diganti dengan golongan professional. Saya tidak berhasrat mencampuri urusan dalaman PAS, biarlah mereka urusakan sendiri. Walau bagaimana pun, saya berkeinginan memberi pandangan Islam berkenaan masalah ini secara neutral dalam tulisan saya yang akan datang, insyaAllah.

Tajuk utama Mingguan Malaysia kali ini ‘Saya (P. Uthayakumar) tidak akan berterima kasih’ menarik perhatian saya. Ketegasan beliau untuk tidak menandatangani surat perjanjian dan tidak mahu mengucapkan terima kasih kerana percaya beliau tidak bersalah buat saya tabik spring pada beliau. Ia mengingatkan saya kepada perjuangan Ching Peng yang sanggup masuk ke dalam hutan semata untuk memperjuangkan ideologi sosialismenya.


Kenapa saya katakan begitu?

Kerana Ching Peng dan Uthaya sama-sama tidak beriman, tetapi ada keyakinan kepada prinsip ideology yang mereka perjuangkan. Ajaran sosialisme mengajar Chin Peng bahawa selepas mati tiada kehidupan lain kecuali jasadnya akan tersintesis menjadi material lain, mungkin tanah atau fossil atau lain-lain. Walaupun ideology mereka bathil, keyakinan kepada ideology membuatkan mereka ini sanggup mengorbankan kesenangan hidup. Cuma sayangnya mereka tidakberiman kepada Allah swt.

Tetapi ini merupakan satu tamparan bagi kita sebagai seorang yang beriman atas balasan syurga neraka tetapi tidak mahu berjuang dan berkorban di jalan Allah. Apatah lagi yang masih gila mengejar harta, pangkat dan kesenangan dunia. Hatta, Allah jika kita menjadikan anak, isteri dan keluarga sebagai alasan sekali pun Allah menyatakan ini sebagai golongan yang fasiq(At Taubah:24)

Saya tidak mengenali Uthaya dan tidak tahu bagaimana untuk menghubunginya. Tetapi secara terbuka saya menyerunya untuk beriman kepada pencipta sekelian alam iaitu Allah swt dan Nabi Muhammad sebagai rasulNya. Hanya dengan iman kepada al-Khaliq sajalah perbuatan kita akan diterima olehNya, bukan sekadar menjadi perjuangan berprinsip yang sia-sia.

Saturday, May 9, 2009

SEMINAR SISTEM PEMERINTAHAN DAN EKONOMI ISLAM ANJURAN HIZBUT TAHRIR

SEMINAR SISTEM PEMERINTAHAN
ISLAM & EKONOMI ISLAM


Tempat
DEWAN MASJID SEBERANG JAYA, PULAU PINANG

Hari
SABTU

Tarikh
16 MEI 2009

Masa
9.30 PAGI

ANJURAN


HIZBUT TAHRIR MALAYSIA
Di jemput Muslimin dan Muslimat bersama-sama keluarga dan sahabat handai bagi menghadiri Seminar ini di samping menambah pengetahuan mengenainya.

Semoga dengan kehadiran muslimin dan muslimat akan memeriahkan lagi Seminar ini dan di berkati ALLAH SWT.


MINTA SEBARKAN KEPADA SEMUA. INSYA-ALLAH

Friday, May 8, 2009

SEORANG LAGI PEJUANG HIZBUT TAHRIR SYAHID

Setelah dipenjara dan mengalami penyeksaan yang dahsyat di bawah pemerintahan kerajaan Uzbekistan yang zalim di bawah kepimpinan korup Islam Karimov, seorang anggota Hizbut Tahrir yang bernama Ismat Hudoyberdiyev, 52, akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir di Penjara Zarafshon No. 64/48. Pertubuhan Aktivis Hak Asasi Manusia Uzbekistan turut melaporkan hal yang sama seperti yang dinyatakan oleh media Uzbekistan. Kematian Ismat Hudoyberdiyev itu telah menambah bilangan syuhada pejuang Khilafah di Uzbekistan seperti mana Farhad Usmanov yang telah syahid sebelumnya.

Pertubuhan Hak Asasi Manusia itu menerima maklumat menyatakan Ismat Hudoyberdiyev yang berasal dari Daerah Surhandarya telah menjalani hukuman itu sejak tahun 2002, dan akhirnya meninggal dunia akibat daripada penyeksaan yang dilakukan keatasnya.

Bagi isterinya, Musharraf, ini adalah kali kedua dia kematian suami sama seperti suaminya sebelum ini yang juga telah syahid kerana memperjuangkan penegakkan semula Daulah Khilafah. Sepertimana syahid suaminya sebelum ini, ini merupakan peristiwa berulang yang menimpa dirinya akibat kezaliman pemerintahan rejim Islam Karimov.

Musharraf sebelum itu telah bernikah dengan Farhad Usmanov yang merupakan salah seorang mangsa pertama kezaliman Islam Karimov. Usmanov, anak seorang imam, merupakan seorang peniaga di pasar dan mempunyai enam orang anak. Dia ditangkap ketika berusia 42 tahun pada musim panas tahun 1999, di atas tuduhan menjadi anggota Hizbut Tahrir.

Setelah ditangkap, dia dikurung di bangunan Jabatan Dalam Negeri di Tashkent. Menurut maklumat dalaman, dia kemudiannya diseksa hingga mati pada hari ke-11.

Siapa yang membunuh Farhad Usmanov? Kematian Usmanov telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat di dalam dan luar negeri Uzbekistan. Pejabat Hizbut Tahrir Britain telah memaparkan gambar-gambarnya di London dan mempersoalkan; "Siapakah yang telah membunuh farhad Usmanov?".

Pada tahun 2002, Musharraf bernikah pula dengan Ismat Hudoyberdiyev. Dia juga telah ditangkap pada tahun yang sama. Setelah beberapa bulan menunggu, Musharraf telah meminta bantuan daripada Pertubuhan Hak Asasi Manusia kerana merasa sangsi tentang keselamatan suami keduanya yang berkemungkinan telah diseksa dan dibunuh, sebagaimana Farhad Usmanov.

Ia mengatakan kepada organisasi tersebut, bahawa dia tidak dapat menghubungi suaminya selama enam bulan sebab pihak penjara mengatakan kepadanya bahawa Hudoyberdiyev telah dimasukkan ke dalam penjara.

"Dia berkata, dia telah menyedari bahawa pegawai penjara telah menyeksa suaminya secara terancang, dan dia kemudiannya membuat laporan kepada pendakwa raya umum dan Ketua Eksekutif Hukuman Jenayah Kementerian Dalam Negeri Uzbekistan, namun dia tidak menerima sebarang maklum balas," kata Pertubuhan Hak Asasi Manusia dalam satu siaran.

Kini, tanggungjawab mengasuh dan membesarkan sembilan orang anaknya yang masih di bawah umur terletak di bahu Musharraf yang kini termasuk ke dalam kelompok para isteri solehah yang terus berjuang untuk hidup setelah kehilangan suami untuk selama-lamanya akibat perbuatan zalim Islam Karimov. Sesungguhnya ganjaran yang menanti mereka itu adalah syurga Allah.

Demikianlah betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh para pengembang dakwah di bumi kelahiran Imam Bukhari. Para penyebar risalah dakwah yang ikhlas telah dibunuh dengan kejam tanpa perikemanusiaan oleh rejim penguasa yang korup. Isu ini sudah semestinya menjadi agenda utama umat Islam seluruh dunia pada ketika ini. Ini adalah kerana, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara di antara satu dengan lainnya. Kaum muslim wajib membebaskan saudara mereka dari kezaliman penguasa yang jahat.

Ujian dakwah seperti ini bukanlah sesuatu yang baru di dalam perjuangan dakwah. Setiap perjuangan dakwah akan pasti diuji oleh Allah SWT dengan pelbagai rintangan sebagaimana yang ditunjukkan menerusi perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka berada di Mekah. Pada saat itulah kemenangan dakwah semakin jelas dan hampir. InsyaAllah, hal yang sama akan terjadi pada zaman ini.

Islam tidak akan dapat dilenyapkan walaupun para pejuangnya dibunuh. Justeru, para mukhlisin (orang-orang yang ikhlas) yang memperjuangkan penegakkan Daulah Khilafah akan dapat melihat dengan nyata bahawa pertolongan Allah semakin dekat. Sehingga tibalah masanya, Khilafah Rasyidah kali kedua kembali didirikan dan memancarkan cahaya Islam ke seluruh alam. Insya Allah.

Thursday, May 7, 2009

DULU ISLAM HADHARI, SEKARANG ULAMA' KERAJAAN KENA PERTAHANKAN 1 MALAYSIA PULA


KUALA LUMPUR: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) akan mengeluarkan garis panduan mengenai konsep 1Malaysia sebagai panduan kepimpinan negara, bagi mengelak salah tafsiran dan tanggapan negatif masyarakat mengenainya.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Mejar Jeneral (B) Datuk Jamil Khir Baharom berkata, kepimpinan negara memerlukan garis panduan khusus mengenai konsep itu supaya apa yang diucapkan dapat difahami rakyat. Katanya, sehingga kini rakyat belum dapat memahami konsep tersebut secara mendalam kerana matlamat dan gagasan 1Malaysia sering diputar belit pihak tertentu untuk kepentingan sendiri. "Sebelum konsep ini dipolemikkan dengan lebih parah oleh pihak berkepentingan, kita perlu menyediakan panduan supaya gagasan ini dapat diperjelaskan dengan lebih terperinci supaya ia berupaya membangunkan agama, bangsa dan negara," katanya selepas merasmikan Persidangan Meja Bulat mengenai Konsep 1Malaysia di Dewan Serbaguna Masjid Wilayah Persekutuan di sini, hari ini. Jamil Khir berkata, garis panduan itu akan dirangka berdasarkan resolusi yang akan dihasilkan semasa persidangan meja bulat tersebut. Beliau berkata, garis panduan itu akan terkandung dalam buku kecil yang akan disebarkan ke seluruh negara agar semua pihak memahami hasrat baru kepimpinan negara. Beliau menyarankan pihak media turut memainkan peranan mereka dengan menyebarkan resolusi itu.

Persidangan sehari itu dihadiri oleh Timbalan Menteri di JPM, Datuk Dr Mashitah Ibrahim; Ketua Pengarah Jakim, Datuk Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz; Penasihat Agama kepada Perdana Menteri, Datuk Dr Abdullah Md Zin; bekas penasihat, Tan Sri Dr Abdul Hamid Othman dan pensyarah Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Dr Muhammad Uthman Al-Muhammady.

[Berita Harian 05/05/09]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ULASAN

Konsep 1Malaysia (One Malaysia) yang akan terus menerapkan sistem sekular kini sedang cuba dipertahankan bermati-matian oleh para ulama yang dilantik oleh kerajaan diketuai oleh Mejar Jeneral (B) Datuk Jamil Khir Baharom. Sebagai orang-orang agama yang paling dekat dengan pemimpin No.1 negara, mereka sepatutnya melakukan muhasabah kepada pemimpin negara supaya berubah dan segera melaksanakan seluruh syariat Islam bukannya terus bersekutu di dalam meneruskan agenda 1Malaysia. Sebagai seorang Islam kita dituntut untuk menyatakan kebenaran walaupun ia selalunya pahit. Konsep dan slogan 1Malaysia yang mempunyai matlamat bertentangan dengan Islam seharusnya dihapuskan dan diganti dengan Syariat Islam sepenuhnya. Kini, bukan setakat mempertahankan, malah mereka kini menjadi mata tombak untuk menyebarkannya ke seluruh negara dengan merancang untuk menerbitkan buku kecil dan diagih-agihkan ke seluruh Negara.

Jika dahulu slogan Cemerlang, Gemilang dan Terbilang terpapar di papan-papan tanda, akhbar dan media, kini slogan 1Malaysia pula bakal menghiasi semuanya itu. Walaupun 1001 macam slogan mahupun penampilan dibuat, namun selagi ia masih berteraskan konsep sekularisme dan mewarisi perlembagaan yang dicipta dan digubal oleh manusia, semuanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jala. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

“Barangsiapa yang beramal satu amalan yang bukan diatas perintah kami, maka ianya tertolak”. [HR. Muslim].

Tindakan para ulama kerajaan berkumpul untuk mempertahankan 1Malaysia itu pasti akan menerima nasib yang sama dengan Islam Hadhari iaitu ia tetap akan menemui kegagalan. Firman Allah SWT:

“Dan katakanlah:" Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah kebatilan; sesungguhnya kebatilan itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap".[TMQ al-Israa’ (17) : 81].
Ayat ini menjelaskan dengan terang dan nyata bahawa walaupun seluruh kekuatan dikumpulkan untuk mempertahankan kebatilan, nescaya ia tetap akan dilenyapkan oleh Allah SWT. Jadi perancangan dan tindakan yang dilakukan oleh para ulama kerajaan itu adalah perbuatan yang sia-sia bahkan merugikan masa, tenaga dan wang ringgit.

Ketahuilah bahawa sekiranya semua negara umat Islam termasuk Malaysia ingin berjaya sepertimana yang pernah dicapai oleh para Sahabat dan tabiin, maka Allah SWT telah memperjelaskannya di dalam Surah al-A’raaf (7), ayat ke-96 yang bermaksud:

“Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami), lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan”. Mana mungkin umat Islam ini akan dapat mencapai nilai ketakwaan jika tidak menjadikan al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka. Firman Allah SWT: “Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa”. [TMQ al-Baqarah (2) : 2].

SUMBER: www.mykhilafah.com

Wednesday, May 6, 2009

PARTI KEADILAN SEJAHTERA TIDAK MAHU TEGAKKAN NEGARA ISLAM JIKA MENANG PEMILU

Anggota Majlis Syuro PKS, Dr Hidayat Nur Wahid (gambar bawah) dalam kempennya kepada golongan Tiong Hua menyatakan PKS tidak akan menegakkan negara Islam jika menang dalam pilihanraya.

Saya percaya, tindakannya ini lebih kepada usaha untuk menegakkan sokongan bukan Islam. Makar yang kurang sama berlaku di Malaysia. PAS dalam usaha mendapatkan sokongan kaum Tionghua, telah mengeluarkan dakyah mengelirukan dengan menyatakan orang bukan Islam tidak dikenakan hudud. Dalam banyak ceramahnya Presiden PAS, Haji Hadi,mengulangi orang bukan Islam tidak dikenakan hudud, tetapi diberi pilihan untuk memilih hukum Islam atau hukum kufur. Beliau malah menyelewengkan ayat Al Maidah 42 yang diturunkan untuk kes kafir di luar negara Islam dan membelakang ayat 49 surah Al Maidah yang diturunkan bagi kafir penduduk negara Islam.

Apabila dipersoalkan, maka jawapannya adalah dakwah secara 'hikmah' kepada bukan Islam. Penegasan saya, ini bukanlah dakwah tetapi dakyah kepada ummat Islam. Mereka sanggup membohongi bukan Islam semata untuk kekuasaan.

Samada kes PAS di Malaysia atau PKS di Indonesia, ini adalah akibat masuk ke dalam perangkan demokrasi. Maka mereka sanggup mengorbankan hukum Islam demi mendapatkan sokongan bukan Islam. Semoga membuka mata dan fikiran kita semua.

Hidayat Promosi PKS ke Pengusaha Tionghoa

Seorang tetua komunitas Tionghoa lantas menanyakan apakah PKS akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam jika PKS menang Pemilu. Hidayat tegas menjawab, ”Tidak,”.

JAKARTA — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mempromosikan partainya di kalangan pengusaha etnis tionghoa.

Para pengusaha itu bertanya beragam hal, mulai dari peluang Hidayat menjadi calon wakil presiden, hingga apakah PKS ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.

‘Pemilu di Indonesia tidak seharusnya membuat pilu. Tidak boleh ada diskriminasi suku, agama, maupun ras,’ kata Hidayat, Ahad (3/4) siang dalam acara Suara Kebangsaan Tionghoa Indonesia (Sakti).

Hidayat menyampaikan pidatonya selama 30 menit di depan ratusan pengusaha. Usai berpidato, sejumlah pengusaha mengangkat tangannya, ingin bertanya pada mantan presiden PKS itu.

Ada yang bertanya komposisi kabinet, jika PKS menjadi cawapres. PKS mengincar kursi menteri apa saja. Hidayat tidak menjawab pertanyaan ini. Ia berdalih, PKS tidak dalam posisi menentukan kabinet.

‘Tapi tentu kalau 2014 PKS memenangi Pemilu, saya akan jawab pertanyaan itu,’ katanya.

Seorang tetua komunitas Tionghoa lantas menanyakan apakah PKS akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam jika PKS menang Pemilu. Hidayat tegas menjawab, ‘Tidak,’.

‘PKS adalah organisasi politik yang bersifat nasional. Kami mengikuti hukum di Indonesia yaitu UU Partai Politik dan UUD 1945,’ sambungnya.

Hidayat lalu menceritakan perjumpaannya dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew beberapa waktu lalu. Lee ternyata menanyakan hal serupa pada Hidayat.

Hidayat menjawab, apakah Lee melihat ada hal-hal diskriminatif di DKI Jakarta sejak 2004 - 2009? Sebab di lima tahun lalu PKS menang Pemilu Legislatif di DKI Jakarta.

‘Apakah pemprov menerbitkan perda yang membuat masyarakat Islam menjadi ekslusif? Tidak! Apakah pemprov menerbitka perda yang membuat seluruh pengusaha etnis tionghoa tak boleh berusaha di Jakarta? Tidak!’.

Lee tampak belum puas. Ia kembali bertanya, bagaimana kebijakan PKS di tingkat nasional maupun eksekutif. Hidayat membalas, dirinya adalah Ketua MPR. Apakah sejak dirinya menjabat terbit aturan MPR yang diskriminatif? Tidak.
Begitu pula soal tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Menpera, Menpora, dan Mentan. ‘Apakah ada perumahan yang dijual hanya ke orang Islam? Apakah olahraga hanya memprioritaskan atlet muslim? Apakah bantuan pertanian hanya ke petani-petani beragama Islam? Kan tidak. Semua golongan mereka layani dengan terbuka,’ kata Hidayat disambut tepuk tangan. evy/fif

http://republika.co.id/berita/47980/Hidayat_Promosi_PKS_ke_Pengusaha_Tionghoa

http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=7317

Tuesday, May 5, 2009

PIHAK BERKUASA PALESTIN ADALAH SB KEPADA ISRAEL

Pihak berkuasa Palestin yang diketuai Mahmud Abbas merupakan anjing belaan Israel yang patuh arahan tuannya untuk menghancurkan Hamas dan Hezbullah. Tetapi si anjing belaan inilah yang mendapat pengiktiran dunia termasuk Malaysia. Walhal jelas si anjing ini menyalak dan menggigit untuk menjaga kepentingan tuannya, Israel. Dalam masa yang sama pemimpin ummat Islam di 57 negara yang bernaung dibawah OIC terus mendiamkan diri dan merelakan tindakan sedemikian. Merekalah musuh Allah dan rasul yang telah mengkhianati Islam selama ini. Semoga Allah menghancurkan mereka, amin.

ALLAHUAKBAR!
PA working to root out Hamas, Hezbollah secret agents


By Amos Harel
www.haaretz.com

The Palestinian Authority has established a special counter-intelligence squad in its security services to uncover agents working for Hamas and Hezbollah. To date the Palestinian Authority security services have arrested dozens of Palestinians suspected of collaborating with the two radical Islamic groups.

Israeli security sources said that the PA has made a focused effort to uncover foreign agents, noting that the new unit involves a large contingent of officers.

The new organization is part of a group of measures undertaken by the PA to counter Hamas . It is meant, among other things, to stanch information leaks from the various security groups in the PA to the Islamist groups, especially information about plans against them.Some 18 months ago, the defense establishment in Israel began targeting the civil infrastructure of Hamas in the West Bank, which consists primarily of various philanthropic and social service networks.

However, several months later Israel passed on the handling of the containment effort to the PA, which continues to raid Hamas-run institutions and arrest its activists.

In Israel the claim is that the Palestinians are more effective in this role than the Israel Defense Forces or the Shin Bet security services would be.

One of the recent catches by PA security was a large data bank of a Hamas network in Nablus.

Israeli security sources have commended the level of coordination within the PA forces, and said the ties are becoming closer and more effective.

In the past, the relationship between the various PA security groups was characterized by enmity, with rival groupings working to counter each other's influence. Israeli sources note that this has improved significantly.

A senior security source said PA security forces are operating in the West Bank in a manner that is "considerably better than at any time during the past 15 years," marking the period since the Oslo B agreements went into effect and Israel transferred security responsibility for parts of the West Bank to the Palestinians.